preloader
RES Judicata

QELLIMI YNE

Qëllimi ynë kryesorë është dhënia e cilësisë e asistencës ligjore,e konsulencës dhe përfaqësimit të palëve në gjykimet penale,civile,administrative dhe familjare,në realizimin e mbrojtjes gjatë procesit të hetimit paraprak dhe gjykimit,në të gjitha shkallët e gjykimit.
Aty ku përfaqësimi ligjor konceptohet si një mjet për të ndërtuar drejtësinë si një e mirë e përbashkët. Objektivi jonë ështe paprekshmëria e qytetarit ndaj padrejtësisë,nëpërmjet mbrojtjes ligjore Brenda shtetit të së drejtës,garantimi ligjor e kushtetues i pozitës dhe lirive të tij me anë të mbrojtjes sonë ligjore për ti gëzuar ato.

Sherbimet

Administrative

Civile

Penale

Intelektuale

Veprime permbarimore

Tregtare

Testimonial

Facts You Should Trust

12
CESHTJE TE SUKSESSHME
12
KLIENTE TE KENAQUR
25
CESHTJE TE ARDHSHME

AVOKATET

Henri Rapo

eshte i profilizuar ne ceshtjet: familjare, civile, tregtare, administrative, intelektuale dhe ne fushen e se drejtes se punes.

Sabiela Heti

Penale, administrative, financiare, intelektuale, e ne fushen e se drejtes se punes.
TELEFONO
+355 69 222 6622
PER
KONSULTE ME NJE EKSPERT
OSE
DERGO NJE MESAZH

KONTAKTO

    Looking for a best real estate deals?

    Learn More