preloader

Shërbim i besuar ligjor ne çdo sektor

Signature

Rreth Nesh

Studio ligjore RES Judicata filloi si një ide dhe u manifestua në realitet! Në objekt të veprimtarisë së punës tone është cilësia dhe shërbimi në kohë ndaj çdo klienti. “RES Judicata” apo ndryshe gjëja e gjykuar është një element I rëndësishëm I parimit të sigurisë juridike. Nje nga parimet baze te veprimtarise te Studios eshte ruajtja e marrdhenieve te besimit reciprok me klientin, duke ushtruar me pergjegjesi dhe rigorozitet detyrat e linduara per shkak te aktivitetit, si dhe ruajtja e konfidencialitetit dhe te sekretit profesional. E ngritur nga Janari i vitit 2020 ofron shërbimin e përfaqësimit ligjor dhe të konsulencës juridike në fushën juridiko-penale, juridiko-civile, juridiko-administrative dhe juridiko-ndërkombëtare.

12
CESHTJE TE SUKSESSHME
12
KLIENTE TE KENAQUR
25
CESHTJE TE ARDHSHME

Avokatet

Henri Rapo

eshte i profilizuar ne ceshtjet: familjare, civile, tregtare, administrative, intelektuale dhe ne fushen e se drejtes se punes.

Sabiela Heti

Penale, administrative, financiare, intelektuale, e ne fushen e se drejtes se punes.

Looking for a best real estate deals?

Learn More